Кампании

Даряване на кръв!

Защо да чакаме да се случи нещо, за да дарим кръв? От нея се нуждаят хора всеки ден. Поради тази причина клуб Mulligan подкрепя кампаниите за даряване на кръв и периодично организира посещения до центровете, занимаващи се с това, и награждава престрашилите се със сладка почерпка след това. Ако решите да участвате, но не знаете как, заповядайте в клуба –  ще ви обясним какво да очаквате и ще ви насочим към подходящо заведение.

Дари Кръв - НЦТХ
Keep Calm and Donate Blood
Дари Кръв - БОДК

 


Рециклиране

В клуб Mulligan държим на опазването на околната среда. Затова всички пластмасови, хартиени и стъклени отпадъци биват рециклирани. Паралелно на това подкрепяме и кампанията „Капачки в действие“, имаща за цел да снабди с електрически уреди детските домове в България срещу дарения от пластмасови капачки.

КапачкитеСърце от капачки